Disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op deze website: www.vanempelpsycholoog.nl.

De informatie op deze site wordt aangeboden als algemene informatie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

The Brain Gym B.V. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie van deze website.

 

Externe websites

Via deze website wordt ook toegang geboden tot

The Brain Gym B.V. controleert de inhoud van websites en/of informatiebronnen, waarnaar op deze site wordt verwezen, die door derden worden aangeboden en onderhouden, niet

The Brain Gym B.V. kan derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

 

Gebruik van informatie

The Brain Gym B.V.  behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor m.b.t. alle op deze website aangeboden informatie. Als je de informatie op deze site wil kopiëren of downloaden voor andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik dan heb je toestemming nodig. Neem daarvoor contact op met Helen van Empel. Het wordt ook gewaardeerd als je contact opneemt om eventuele onjuistheden op de site door te geven

 

Geen advies

De informatie op deze site is niet als advies bedoeld. The Brain Gym kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

 

Wijzigingen

The Brain Gym B.V. behoudt zich het recht voor informatie op deze website, waaronder deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.