Single Session Interventions

Single Session Interventions (SSI’s) zijn op zichzelf staande interventies om mensen vooruit te helpen als nodig. Flexibel, pragmatisch, op maat, op tijd. 

Een zetje in de goede richting op het goede moment is verrassend vaak genoeg om zelf weer goed verder te kunnen. 

De nadruk bij SSI’s ligt op de actuele situatie en wat de betrokkene daarmee wil en kan doen. Zelfs een kleine verschuiving in ervaren controle, autonomie en hoop, kan een positieve kettingreactie teweegbrengen.In het buitenland wordt deze methode al vanaf de jaren 80 ontwikkeld en onderzocht. bijvoorbeeld bij angst, eetstoornissen, alcohol- en relatieproblemen.

In deze meta-analyse zijn de resultaten van standaard behandelingen voor jongeren van 12 tot 16 sessies (de rode balken) vergeleken zijn met interventies van één sessie (de blauwe balken). Follow up bij deze onderzoeken varieerde van twee weken tot twee jaar.
Bij depressie is de effectgrootte van trajecten klein en bij eenmalige sessies niet significant, maar je ziet dat de effectgroottes bij angst en gedragsproblemen vergelijkbaar zijn; middelgroot.

Het  mooie is dat de effecten niet af lijken te hangen van de ernst van de symptomen; dat blijkt ook uit ander onderzoek. Het is dus niet zo dat SSI’s alleen geschikt zijn voor mensen met lichte problemen.

Single Sessions in Nederland

In 2020 hebben we met One Session Single Session Interventions (SSI) in Nederland geïntroduceerd. Beginnend in de tijd  van lockdowns met een online platform voor sessies van één uur met een psycholoog.
Deze aanpak werkte zo goed dat we deze werkwijze hebben voortgezet, voornamelijk via werkgevers voor hun medewerkers.

Om nog beter aan te sluiten bij de vraag hebben we het aanbod in samenwerking met Zorg van de Zaak uitgebreid. Onder onze nieuwe naam Yet bieden we nog steeds direct online te boeken 1-op-1 sessies van een uur, alleen nu is er de keuze tussen zes verschillende experts. Van life counselor tot loopbaancoach, altijd directe toegang tot de best passende expert op dat moment.

Single?

De kern van deze methode is dat elk gesprek op zichzelf staat, niet dat het er per se één moet zijn. In plaats van de professional die een diagnose stelt, plan maakt en traject start, ligt de regie bij de cliënt.
De professional, of de interventie, is snel beschikbaar, de cliënt gebruikt de hulp als nodig. De ervaring leert dat één sessie vaak genoeg is, maar natuurlijk niet altijd.
Bij SSI maken we nooit een vervolgafspraak. De cliënt kan wel het initiatief nemen om weer ‘langs te komen’ (digitaal of in levende lijve). Daarom wordt SSI ook wel ‘One At A Time’ (OAAT) Therapy genoemd. Als er een traject nodig is kan dat in de sessie geadviseerd en besproken worden. 

Session?

Een “sessie” verwijst naar een tijdspanne waarin specifieke activiteiten plaatsvinden, in dit geval gericht op het veranderen van gedrag en overtuigingen. Mensen zoeken hulp als ze vastlopen, of het nu gaat om een probleem of een gewenste verandering die niet lukt. Deze sessies kunnen een gesprek zijn, online of face to face, via een online zelfhulpmodule of bij een straattheater. En de gesprekspartner kan een zorgvuldig samengesteld professioneel programma met leeftijdsgenoten zijn, een loopbaancoach, een vertrouwenspersoon, een ervaringsdeskundige, een student of een psycholoog. Getraind in de methode. Volgens een strak protocol of alleen met een losse structuur als richtlijn.

Interventions?

Single Session Interventions zijn vooral bekend als Single Session Therapy, ook de titel van het eerste boek over deze werkwijze van psycholoog Moshe Talmon. Naast het hierboven genoemde OAAT worden ook termen als ‘Walk in Therapy’ en ‘No Bullshit Therapy’ gebruikt.
Er is onder professionals discussie over de vraag of iets van één sessie therapie mag heten of niet (zie hier een
ja). Cliënten zullen hun voorkeuren hebben; liever geen therapie, want te zwaar, of juist wel, want betrouwbaar. Maar het gaat er natuurlijk om dat het werkt. Onderbouwd, effectief, goed uitgevoerd. De bredere, neutralere term ‘interventie’ past daarom beter. Zonder de lading van wel of geen therapie, en met alle varianten in manier van aanbieden en inzet van expertise.

Single Session Training

We delen onze mooie manier van werken graag met ervaren collega’s.
Heb je een universitaire opleiding psychologie, een brede nascholing en ruime ervaring? Wil je jouw aanbod uitbreiden met deze, in Nederland nieuwe) manier van werken? Wij verzorgen een tweedaagse Single Session training bij RINO in Amsterdam en de Rino Groep in Utrecht.

Deze training is een combinatie van theorie en praktijk. Dat betekent naast inzicht in de achtergrond en elementen van SST: veel oefenen. Je gebruikt daarbij je eigen vraagstukken die voor jou op dat moment spelen. Zo kun je echt ervaren hoe het is om met deze methode te werken.

Single Session Interventions - informatie

Presentatie van Jessica Schleider, PhD over haar onderzoek en self-guided Single Session interventions; zie ook: haar Lab for Scalable Mental Health

Presentatie van de Britse Windy Dryden over Single Sessions. Hij schreef een aantal boeken over SST

“No Bullshit Therapy” (NBT) is ideal for therapists and counselors working with reluctant or distrustful clients. It emphasizes authenticity and straightforwardness in therapy. Many clients are hesitant about therapy, making it challenging for professionals to engage them. NBT tackles this by fostering honest, clear communication combined with warmth and care. This approach, which avoids complicated jargon and acknowledges therapy’s limitations, can enhance trust and cooperation, especially with skeptical clients. It’s a practical method for building better therapeutic relationships.

No Bullshit Therapy
How to engage people who don’t want to work with you
By Jeff Young (2023)

T&F
Bol.com

 

“Little Treatments, Big Effects” is about a new approach to mental health care. It blends recent psychology research, real stories, and hands-on activities. The book introduces single-session interventions as a solution to make mental health care more accessible and impactful. It discusses the need for change in mental health systems and how these brief, yet powerful sessions can help people worldwide.

Little Treatments, Big Effects: How to Build Meaningful Moments that Can Transform Your Mental Health 
Jessica Schleider (2023)
Bol.com
Amazon

This book shows that a single therapy session can be not only helpful but often enough. Drawing from multiple theoretical approaches and cultural contexts, this is the book to read if you want to learn ways to help people as soon as possible – maybe even in one visit. It teaches you to be present in each and every session and offers you various ways of empowering your clients in the here and now.

The book features insights from over twenty experts, including well-known names like Ernest Rossi, Steven Andreas, Dawson Church, and many others. They all contribute their knowledge and experience to help you understand and apply this effective approach to therapy.

Capturing the Moment: Single-session therapy and walk-in services.
Edited by Talmon & Hoyt (2017)

Libristo
Amazon

Single Session Interventions

door | nov 25, 2023